Dane rejestrowe

Chint Poland Sp. z o.o. 
ul. Brukowa 20/2013
91-341 Łódź
NIP:       1050000787 
REGON: 100617660 

telefon: +48 042 291 07 60 
fax:        +48 042 291 07 61

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sad Gospodarczy XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000327446
Kapitał zakładowy: 1 505 000 zł 

Zarząd

Jakub Róziewicz - Prezes Zarządu 
tel.:  514 601 282 
mail: jakub.roziewicz@chintpoland.pl