Styki pomocnicze XF9

Wskazuje pozycję styków.

Styki pomocnicze montowane są po lewej stronie zarówno w wyłącznikach nadprądowych jak i różnicowoprądowych za pomocą specjalnego zaczepu.

Certyfikaty: