Wyzwalacz podnap. dla NB1, NB1L - V9

Zabezpieczenie obciążenia na wypadek spadku napięcia (w zakresie od 70% do 35% jego wartości znamionowej)

Dla obwodów wyłączania awaryjnego przy użyciu przycisku (gdy pojawi się przerwa obwodzie wyzwalacza aparat zostanie wyłączony).

Wyzwalacz podnapięciowy montowany jest po lewej stronie zarówno w wyłącznikach nadprądowych jak i różnicowoprądowych za pomocą specjalnego zatrzasku..

Certyfikaty: