Styczniki do baterii kondensatorów CJ19

Warunki pracy

Temperatura otoczenia: -5℃~+40℃, średnia wartość w ciągu 24 godzin nie powinna przekroczyć +35℃;
Wysokość n.p.m.:≤ 2000m;
Warunki klimatyczne: w miejscu zainstalowania, należy zwrócić szczególną uwagę i podjąć odpowiednie kroki zabezpieczające przed skroplinami powstającymi przy zmianach temperatury
Stopień zanieczyszczenia otoczenia: 3
Kategoria montażu: Ⅲ
Warunki montażu: Dopuszczalne odchylenie montażu od płaszczyzny poziomej i pionowej nie więcej niż ±50 °

Montaż stycznika powinien być dokonany w miejscu pozbawionym wstrząsów i wibracji. Wilgotność względna mniejsza niż 50% przy maksymalnej temperaturze +40℃, wyższa wartość wilgotności względnej jest dopuszczalna przy niższych temperaturach, może wynosić 90% at +20℃.

Informacje ogólne: 
ZakresyAC50/60Hz, up to 400V
NormaIEC/EN 60947-4-1
Certyfikaty: