Przyciski NP9

Informacje ogólne: 
Zakresy:230V, AC50/60Hz
Kategoria użytkowania:AC-14
Prąd cieplny umowny wyłącznika w otwartej przestrzeni:16A
Znamionowy prąd pracy Ie:6A
Znamionowe napięcie izolacji Ui:500V
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp:5000V
Stopień ochrony:IP20
Norma:IEC/EN 60947-5-1
Praca i montaż w warunkach normalnych.
Temperatura otoczenia:-5℃~+40℃, średnia temperatura w czasie 24 godzin nie powinna przekroczyć +35℃
Wysokość pracy:≤ 2000m
Warunki klimatyczne:W miejscu montażu wilgotność względna nie może przekraczać 50% przy max. temperaturze +40℃, wyższe wartości wilgotności względnej dopuszczalne są przy niższych temperaturach.
Przykład:w miejscu montażu wilgotność względna może wynosić 90% przy temperaturze +20℃. W przypadku pojawienia się rosy należy wykonać dodatkowe badania
Kategoria montażu:Ⅱ, Ⅲ
Stopień zanieczyszczenia:
Sposoby montażu:na szynie TH-35, odchylenie płaszczyzny montażu od płaszczyzny pionowej nie może przekraczać 5°
Dane techniczne
Trwałość (liczba operacji):A. Trwałość elektryczna : 100×10 B. Trwałość mechaniczna : 250×10
Rodzaje styków:1NC+2NO, 2NC+1NO, 3NO, 2NC+2NO(Nie dostępne dla typu z lampką)
Lampki sygnalizacyjne:
A. Znamionowe napięcie pracy:AC/DC6.3V, AC/DC12V, AC/DC24V, AC/DC110V, AC/DC230V
B. Znamionowy prąd pracy≤20mA
Trwałość:żarówka żarnikowa≥1000h, żarówka neonowa≥2000h, dioda LED≥30000h
Certyfikaty: