Wyłączniki różnicowoprądowe NL1

Zastosowanie: Do realizacji następujących funkcji:

 • Samoczynnego wyłączania zasilania w ochronie przed dotykiem pośrednim (ochrona przy uszkodzeniu);
 • Ochrony przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa dla ΔIn≤30 mA);
 • Ochrony instalacji przed pożarami wywołanymi przepływem prądu upływowego.
 • Uwaga: Zabronione jest użycie wyłącznika różnicowoprądowego jako wyłącznego zabezpieczenia przed dotykiem elementów będących pod napięciem.

Ogólne zasady doboru wyłączników różnicowoprądowych:

A Należy dokonać wyboru znamionowego prądu pracy

 • 30mA - dla uzyskania wysokiego poziomu ochrony w sytuacji gdy wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem spowodowanym dotykiem bezpośrednim. Wyłączenie musi nastąpić w czasie 40 ms przy prądzie różnicowym równym 150 mA.
 • 100mA - dla uzyskania ochrony przed porażeniem spowodowanym dotykiem pośrednim.
 • 300mA - dla uzyskania ochrony przed pożarami spowodowanymi np. uszkodzeniem izolacji kabli fazowych względem przewodu PE.
 • 500mA - jak w przypadku 300mA lecz dla urządzeń i instalacji, w których występują wyższe wartości prądów upływowych.

B Należy dokonać doboru typu wyłącznika

 • AC – działanie jest gwarantowane dla prądów upływu przemiennych, sinusoidalnych nagłych lub stale narastających.
 • A – działanie jest gwarantowane dla prądów upływu przemiennych, sinusoidalnych nagłych lub stale narastających oraz dla prądów zawierających składową stałą (wyprostowane jedno- lub dwu- połówkowo lub pulsujące).
 • S - działanie selektywne, wyłączniki wykorzystywane są jako grupowe od strony zasilania.
 • Standardowe wyłączniki różnicowoprądowe działają bezzwłocznie. Oznacza to, że aby uzyskać selektywność aparatów znajdujących się w linii pomiędzy źródłem zasilania a odbiornikiem należy odpowiednio stopniować wartości prądów różnicowych oraz czasów zadziałania.