Wyłączniki różnicowoprądowe z członem nadpradowym (kombinowane) NB1L-63

 Zastosowanie
Do ochrony osobistej i pożarowej
Do ochrony przed skutkami prądów zwarciowych i przeciążeniowych
 Ogólne zasady doboru :
A 30mA - dla uzyskania wysokiego poziomu ochrony w sytuacji gdy wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem spowodowanym dotykiem bezpośrednim. Wyłączenie musi nastąpić w czasie 40 ms przy prądzie różnicowym równym 150 mA.
100mA - dla uzyskania ochrony przed porażeniem spowodowanym dotykiem pośrednim.
300mA - dla uzyskania ochrony przed pożarami spowodowanymi np. uszkodzeniem izolacji kabli fazowych względem przewodu PE.
500mA - jak w przypadku 300mA lecz dla urządzeń i instalacji, w których występują wyższe wartości prądów upływowych.
B Należy dokonać wyboru typu wyłącznika
AC – działanie jest gwarantowane dla prądów upływu przemiennych, sinusoidalnych nagłych lub stale narastających.
A – działanie jest gwarantowane dla prądów upływu przemiennych, sinusoidalnych nagłych lub stale narastających oraz dla prądów zawierających składową stałą (wyprostowane jedno- lub dwu- połówkowo lub pulsujące).
C Należy dokonać wyboru charakterystyki wyzwalacza magnetycznego
Charakterystyka B (3-5 In),zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń jak i zwarć, ochrona ludzi i długich kabli sieci TN i IT
Charakterystyka C (5-10In),zabezpieczenie przed skutkami przeciążeń jak i zwarć obwodów i urządzeń o obciążeniu rezystanscyjnym i impedancyjnym przy występowaniu niskich prądów udarowych.